Thời khóa biểu chính khóa, điều chỉnh từ tuần 21, thứ 2 ngày 8/1/2018

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: TUAN 21_thu hien tu 8_1_2018