Kế hoạch Giao lưu kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HẢI DƯƠNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT HÀ BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hà, ngày 10 tháng11 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2017

 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Công đoàn và kết quả họp Ban chấp hành, Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức buổi Giao lưu kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 như sau:

I. Mục đích ý nghĩa

Ôn lại lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, ca ngợi, tôn vinh người thầy qua các hoạt động cụ thể.

Đẩy mạnh trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phong trào hoạt động văn nghệ thể thao, rèn luyện sức khỏe trong lực lượng công đoàn viên của trường nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Thông qua các hoạt động phong trào rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết , tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong lực lượng công đoàn viên.

II. Thành phần, thời gian, địa điểm

  1. Thành phần:

– Khách mời: Công đoàn ngành giáo dục Hải Dương

– Đại biểu triệu tập: cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

  1. Thời gian: từ 14h00, thứ 7, ngày 18/11/2017
  2. Địa điểm: nhà đa năng

III. Nội dung chính

  1. Giao lưu văn nghệ

– Mỗi tổ công đoàn biểu diễn một tiết mục văn nghệ giao lưu.

– Các tiết mục văn nghệ trình bày khai mạc buổi giao lưu và xen kẽ giữa các nội dung khác.

  1. Giao lưu nghiệp vụ

– Nội dung: phân biệt chữ ln

– Hình thức:

+Bốc thăm ngẫu nhiên mỗi tổ một đồng chí lên sân khấu giao lưu, tiến hành 2 lượt.

+Người chơi được giao một đoạn văn có 10 lỗi sai chữ ln. Trong thời gian 5 phút người chơi phải khoanh tròn vào các từ sai rồi gửi kết quả về ban tổ chức để tính điểm

+ Sau khi gửi bản sửa về ban tổ chức, người chơi sẽ nhận lại bản đúng và đọc bản đúng để tính điểm phát âm.

– Cách tính điểm:

+ Phát hiện lỗi sai: mỗi từ phát hiện đúng được 2 điểm, mỗi từ phát hiện sai bị trừ 1 điểm.

+ Phát âm: mỗi từ phát âm sai bị trừ 1 điểm

– Phần thưởng:

+ điểm 20+giọng đọc hay nhất: 3 gam giấy A4

+ điểm 16 đến 20: 2 gam giấy A4

+ điểm 11 đến 15: 1 gam giấy A4

+ dưới 11 điểm: không được thưởng

  1. Giao lưu thể thao

– Nội dung:đi bộ tiếp sức

– Hình thức:

+Mỗi tổ cử 5 đồng chí tham gia.

+Các đồng chí đi bộ trên các viên gạch xếp sẵn trên đường đi. Mỗi đồng chí đi  về một lượt đến khi hết 5 thành viên.

+ Nếu thành viên nào bỏ qua, hoặc bước ra ngoài viên gạch, hoặc chạy thì coi như phạm luật, khi đó đồng chí nhanh chóng về đầu đường để đi lại.

– Cách tính điểm:

+ Thành tích của mỗi đội được tính theo thời gian chơi.

+ Thời gian chơi của mỗi đội là tổng thời gian của tất cả các thành viên tham gia, từ lúc thành viên đầu tiên bắt đầu đi đến khi thành viên cuối cùng kết thúc.

– Phần thưởng:

+ 1 đội đi nhanh nhất: 200.000đ

+ 1 đội đi nhanh nhì: 150.000đ

+ các đội còn lại: 100.000đ

IV. Chương trình

Stt Nội dung
1 Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình
2 Học sinh tặng hoa cán bộ, giáo viên, nhân viên
3 Tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
4 Văn nghệ (3 tiết mục)
5 Giao lưu nghiệp vụ
6 Văn nghệ (3 tiết mục)
7 Giao lưu thể thao
8 Trao thưởng giao lưu thể thao, bế mạc

V. Phân công tổ chức

Stt Công việc Thực hiện Ghi chú
1 Xây dựng kế hoạch, lập danh sách khách mời, mời khách đ/c Dũng
2 Khánh tiết, sân khấu, bàn ghế, sân giao lưu thể thao đ/c Thái, đ/c Dũng, các tổ trưởng công đoàn
3 Dẫn chương trình đ/c Dũng, đ/c Dịu
4 Chuẩn bị phần thưởng giao lưu đ/c Giang
5 Chuẩn bị nhạc văn nghệ đ/c Dũng
6 Giám khảo nghiệp vụ đ/c Tuyên, đ/c Dịu
7 Trọng tài thể thao đ/c Thái, nhóm thể dục
8 Phụ trách loa máy đ/c Thanh, đ/c Đăng
9 Thu dọn BCH, các tổ trưởng công đoàn

Đề nghị các đồng chí trong BCH công đoàn, các đồng chí tổ trưởng công đoàn có mặt từ 13h30 để kiểm tra cơ sở vật chất cho buổi giao lưu; sau buổi giao lưu các đồng chí ở lại để thu dọn cơ sở vật chất.

 T.M Ban chấp hành Công đoàn

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Dũng