Thời khóa biểu điều chỉnh từ tuần 13, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Thầy/Cô và các em học sinh tải Thời khóa biểu điều chỉnh từ tuần 13 (từ 13/11/2017) tại đây: TUAN 13_NGAY 13_11_2017