Thời khóa biểu điều chỉnh từ ngày 23 tháng 10 năm 2017

Thầy, Cô và các em học sinh tải file Thời khóa biểu (file excell) tại đây: TUAN 10_ngay 23_10_2017