Thời khóa biểu chính khóa, thực hiện từ tuần 1, ngày 21/8/2017

Thầy/Cô và các em Học sinh tải Thời khóa biểu tại đây: TUAN 1_NGAY 21_8_

TKB toàn trường: TUAN 1_NGAY 21_8_