KẾT QUẢ HỘI THI “NỮ SINH TÀI NĂNG VÀ THANH LỊCH” NĂM HỌC 2016-2017

HỘI THI NỮ SINH TÀI NĂNG VÀ THANH LỊCH TRƯỜNG THPT HÀ BẮC