Hướng dẫn đăng kí tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và Mẫu đơn đăng kí xét tuyển

Các vấn đề thí sinh cần lưu ý khi đăng ký xét tuyển

(trích tài liệu tập huấn công tác tuyển sinh năm 2016, ngày 26  tháng 5  năm 2016 – nguồn: http://haiduong.edu.vn ; file gốc: TaiLieu-TapHuan TS)

file mẫu đăng kí xét tuyển theo trường đơn lẻ: phieu dang ki xet tuyen cac truong don le

file mẫu đăng kí xét tuyển theo nhóm trường: phieu dang ki xet tuyen nhom truong

1) Lựa chọn Trường, Ngành và tổ hợp  môn thi để đăng ký xét tuyển;

a) Để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất cần lựa chọn hợp lý 2 trường và 2 ngành trong mỗi trường phù hợp với nguyện vọng và kết quả thi của thí sinh;

b) Do năm 2106 thí sinh không được điều chỉnh thông tin đã đăng ký nên thí sinh phải cân nhắc hết sức cẩn thận khi đăng ký. Cơ sở để xác định nguyện vọng là: kết quả thi, nguyện vọng của bản thân, so sánh phổ điểm năm 2016 và 2015 và điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2015;

c) Theo Quy định của Bộ, trước mỗi đợt xét tuyển các trường phải công bố công khai cách xét giữa các tổ hợp trong mỗi ngành dùng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển. Thí sinh căn cứ vào thông tin này để chọn tổ hợp môn thi có lợi nhất để đăng ký xét tuyển;

d) Mặc dù cần cân nhắc cẩn thận trước khi đăng ký, tuy nhiên thí sinh không nên chờ đến cuối đợt mới đăng ký vì năm nay thí sinh có thể đăng ký nhiều trường nên thông tin về ĐKXT ở mỗi trường sẽ không có nhiều giá trị để tham khảo như năm 2015. Mặt khác, ĐKXT trực tuyến sẽ kết thúc trước 01 ngày so với quy định.

2) Điền thông tin vào Phiếu ĐKXT, mức nộp phí dự tuyển;

a) Thí sinh cần lưu ý điền đúng và đầy đủ thông tin cá nhân để trường có thể nhận được dữ liệu thi dùng cho xét tuyển một cách chính xác. Khuyến khích thí sinh nộp kèm theo Phiếu ĐKXT, bản sao của Giấy chứng nhận kết quả thi;

b) Thí sinh cần điền chính xác địa chỉ cũng như số điện thoại liên hệ để trường gửi Giấy gọi nhập học cũng như có thể liên hệ trong quá trình xét tuyển;

c) Thí sinh diện “ưu tiên xét tuyển” phải điền thêm thông tin trong mục “Diện ưu tiên xét tuyển” để trường có cơ sở cộng điểm khi xét tuyển;

d) Thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên phải điền thông tin vào các mục tương ứng và nộp cho trường các minh chứng để chứng minh mình được hưởng chế độ ưu tiên;

đ) Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 trường, cần đánh dấu vào mục: “Có đăng ký xét tuyển vào trường khác” và điền mã trường thứ 2 vào mục tương ứng để các trường có căn cứ lọc ảo;

e) Thí sinh cần lưu ý: khi đăng ký xét tuyển vào nhóm trường, thí sinh phải điền thông tin vào Phiếu ĐKXT do nhóm trường quy định. Hiện nay cả hai nhóm trường đều thiết kế Phiếu ĐKXT dựa trên mẫu Phiếu ĐKXT do Bộ Ban hành. Có 2 điểm khác biệt là:

– Số ngành trong mỗi Phiếu ĐKXT được điền tối đa là 4 ở đợt 1 và 6 ở các đợt bổ sung. Nếu thí sinh đăng ký vào nhiều trường trong nhóm (tối đa là 4 trường ở đợt 1 và 6 trường ở các đợt bổ sung) chỉ được dùng 1 phiếu, trong đó mỗi ngành phải điền đồng thời mã trường và mã ngành (nhóm ngành); Nhóm GX và nhóm Đại học Đà Nẵng quy định: mỗi trường trong nhóm thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 ngành (nhóm ngành).

– Chỉ khi thí sinh đăng ký thêm vào một trường nằm ngoài nhóm (và như vậy số trường trong nhóm chỉ được đăng ký tối đa 1 trường ở đợt 1 và 2 trường ở các đợt bổ sung) với đánh dấu vào mục: “Có đăng ký xét tuyển vào trường ngoài nhóm“.

g) Mức phí dự tuyển được quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Tài Chính – Giáo dục và Đào tạo là 30.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Như vậy kèm theo mỗi Phiếu ĐKXT, thí sinh phải nộp phí dự tuyển là 30.000 đồng cho trường. Trường hợp thí sinh đăng ký vào nhóm trường, mức Phí dự tuyển phải nộp là:

– Đối với xét tuyển đợt 1: nếu đăng ký 1 trường trong nhóm, nộp 30.000 đồng; từ 2 trường trở lên (từ 2 đến 4 trường và không được đăng ký thêm trường ngoài nhóm) trong nhóm  thí sinh phải nộp phí dự tuyển là 60.000 đồng.

– Đối với xét tuyển đợt bổ sung: nếu đăng ký 1 trường trong nhóm, nộp 30.000 đồng; 2 trường trong nhóm,  thí sinh phải nộp phí dự tuyển là 60.000 đồng; từ 3 trường trở lên (từ 3 đến 6 trường và không được đăng ký thêm trường ngoài nhóm), thí sinh nộp phí dự tuyển là 90.000 đồng.

3) Sửa đổi chế độ ưu tiên và kiểm tra kết quả ĐKXT của mình;

a) Thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh cần thực hiện đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại trường (nếu trường có công bố phương thức này). Đăng ký trực tuyến không hỗ trợ chức năng thay đổi chế độ ưu tiên.

b) Khi điều chỉnh chế độ ưu tiên, thí sinh phải điền thông tin vào Phiếu ĐKXT và nộp kèm theo các minh chứng để xác nhận việc được hưởng chế độ ưu tiên. Cụ thể:

– Để điều chỉnh chế độ ưu tiên khu vực cần nộp bản sao học bạ (nếu khu vực ưu tiên được hưởng căn cứ theo nơi học và tốt nghiệp THPT) hoặc bản sao Sổ hộ khẩu (nếu khu vực ưu tiên được hưởng căn cứ theo hộ khẩu thường trú).

– Để điều chỉnh chế độ ưu tiên theo đối tượng cần cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận và giấy khai sinh, cụ thể:

+ Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh: nộp bản sao giấy khai sinh kèm theo bản sao giấy chứng nhận (liệt sỹ, thương binh, bệnh binh);

+ Con của người hoạt động kháng chiến bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, cần nộp bản sao giấy khai sinh kèm theo bản sao Giấy chứng nhận của Chủ tịch nước tặng huân, huy chương kháng chiến hoặc chiến thắng;

+ Đối với trường hợp được hưởng chế độ ưu tiên theo đối tượng là quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, chỉ cần gửi bản sao Quyết định xuất ngũ (không cần nộp bản sao giấy khai sinh).

c) Sau khi nộp ĐKXT và các trường đã nhập dữ liệu ĐKXT vào hệ thống, thí sinh có thể xem và kiểm tra được nội dung ĐKXT của mình. Để có thể thực hiện điều này, thí sinh sử dụng mã truy cập (đã được cấp khi đăng ký dự thi) cùng với số chứng minh nhân dân để truy cập vào hệ thống. Trường hợp phát hiện các sai sót do trường nhập không chính xác, thí sinh có thể yêu cầu trường phải sửa lại.

Về việc sửa chữa các sai sót đăng ký xét tuyển, thí sinh lưu ý: trường chỉ sửa những nội dung trường nhập sai so với Phiếu ĐKXT của thí sinh. Các lỗi do thí sinh đăng ký sai trường không có trách nhiệm phải sửa (để không vi phạm vào quy định: sau khi nộp ĐKXT, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng).

4) Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện

a) Chuẩn bị hồ sơ nộp

 Đăng ký xét tuyển

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển (HSXT) đối với mỗi trường bao gồm: 01 Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển và các thông tin trên phiếu (có chữ ký của thí sinh); Thí sinh có yêu cầu điều chỉnh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

Khuyến khích thí sinh nộp thêm: 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển; bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi để tao điều kiện thuận lợi cho trường khi nhập dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh (sử dụng mã vạch trên Giấy chứng nhận kết quả thi).

–  Lệ phí đăng ký xét tuyển (LPXT) nộp cho trường: 30,000đ/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT). Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 vào từ 2 trường trở lên trong  nhóm trường (trong cùng 1 phiếu ĐKXT), mức phí nộp được quy định tại điểm g, mục 2 của phần này.

Xác nhận nguyện vọng học tại trường ĐH, CĐ (đối với thí sinh trúng tuyển)

–   01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học;

–   Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” cần nộp bổ sung: (i) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định; (ii) Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

b) Lựa chọn dịch vụ

Tùy theo nhu cầu gửi, thí sinh tới các điểm Bưu cục trên toàn quốc chọn một trong hai dịch vụ Chuyển phát nhanh (EMS) hoặc Chuyển bưu phẩm bảo đảm (BPBĐ) do Bưu điện cung cấp.

c) Cung cấp thông tin ĐKXT, nộp Hồ sơ, LPXT cho nhân viên Bưu điện

Thí sinh điền thông tin trên phiếu gửi (Ấn phẩm do Bưu điện cung cấp). Thông tin cung cấp bao gồm:

–   Họ tên – Số báo danh – Địa chỉ của thí sinh (lưu ý: đối với hồ sơ xét tuyển bằng học bạ, thay cho việc điền số báo danh, thí sinh điền “HB” để phân biệt);

–   Số CMND, ngày tháng năm sinh của thí sinh;

–   Số tiền Lệ phí đăng ký xét tuyển;

–   Tên trường, mã trường (nếu có), địa chỉ trường;

–   Đăng ký vào nhóm trường: đúng/sai;

–   Số trường trong nhóm đã đăng ký:

–   Điện thoại liên hệ của thí sinh và của trường (nếu có).

d) Thanh toán cước dịch vụ;

– Cước dịch vụ: 30.000đ/bộ HSXT (đã bao gồm thuế GTGT);

– Thí sinh nhận lại 01 liên phiếu gửi, giấy chứng nhận nộp tiền (nếu nộp kèm LPXT) và hóa đơn BC01 (nếu có yêu cầu).

e) Một số nội dung cần lưu ý

– Dịch vụ được cung cấp tại tất cả các Bưu cục giao dịch (trừ các Điểm Bưu điện văn hóa xã và Đại lý Bưu điện) theo thời gian Quy định của Bộ GDĐT, bắt đầu từ ngày 01/8/2016;

– Thời gian gửi hồ sơ tới trường được tính ngày theo dấu bưu điện;

– Thí sinh không bỏ tiền LPXT vào phong bì chứa HSXT, tiền LPXT được Bưu điện thu riêng;

– Thí sinh lưu lại phiếu gửi để làm cơ sở tra cứu, định vị bưu gửi chứa HSXT và bưu gửi chứa “Kết quả xét tuyển” trên website www.vnpost.vn từ ngày 01/8/2016;

– Thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ các Bưu cục trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 54 54 81.

5)  Đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Để đăng ký xét tuyển trực tuyến, khi đăng ký dự thi, thí sinh cần điền vào Phiếu ĐKDT số điện thoại di động của mình (trường hợp thí sinh sử dụng số điện thoại của người thân thì phải tự đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về tính tin cậy, an toàn và bảo mật thông tin khi thực hiện các giao dịch với hệ thống và thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến) và địa chỉ hộp thư điện tử (Email). Đồng thời thí sinh phải nhớ được mã truy cập vào hệ thống (do đơn vị tiếp nhận ĐKDT cấp sau khi thí sinh nộp Phiếu ĐKDT).

Các bước để đăng ký xét tuyển trực tuyến

(xem hình hướng dẫn trong file tài liệu hướng dẫn: TaiLieu-TapHuan TS)

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp (sau khi đăng ký dự thi) đăng nhập vào Hệ thống như sau:

– Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Chọn chức năng Đăng ký tuyển sinh

Để thực hiện đăng ký xét tuyển sinh online, thí sinh chọn menu “Đăng ký tuyển sinh”.

Sau khi chọn “Đăng ký tuyển sinh”, trên màn hình hiển thị một số thông tin cá nhân của thí sinh và thông tin đợt tuyển sinh hiện tại:

Trong đợt tuyển sinh 1:

– Nếu chỉ đăng ký vào một nhóm trường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 4 trường thành viên, mỗi trường thành viên không quá 2 ngành và tổng số ngành không quá 4.

– Nếu thí sinh đã đăng ký vào 1 trường ngoài nhóm, thí sinh chỉ được đăng ký thêm 01 trường (trong nhóm hoặc ngoài nhóm) mỗi trường không quá 2 ngành.

Trong đợt tuyển sinh bổ sung:

– Nếu chỉ đăng ký vào một nhóm trường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 6 trường thành viên, mỗi trường thành viên không quá 2 ngành và tổng số ngành không quá 6.

– Nếu thí sinh có đăng ký vào 1 trường ngoài nhóm, thí sinh có thể đăng ký thêm tối đa là 2 trường (trong nhóm hoặc ngoài nhóm) và mỗi trường không quá 2 ngành.

Bước 3: Thực hiện đăng ký

Thí sinh nhấn nút Đăng ký trên màn hình để bắt đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn trường

– Trên màn hình Chọn trường, thí sinh thực hiện tìm kiếm trường muốn đăng ký.

– Sau khi đã tìm kiếm được trường cần đăng ký, thí sinh chọn trường đó và nhấn nút “Tiếp” để chuyển sang bước tiếp theo

Bước 5: Chọn ngành

– Sau khi đã chọn trường, thí sinh thực hiện lựa chọn các ngành mà mình muốn đăng ký.

– Nếu bước 4 thí sinh chọn là nhóm trường thì tại bước 5 này sẽ hiển thị tối đa 4 nguyện vọng để thí sinh lựa chọn (hình ảnh phía trên). Mỗi trường thành viên thí sinh không được đăng ký quá 2 ngành.

– Nếu bước 4 thí sinh chọn là trường ngoài nhóm,  tại bước 5 này sẽ hiển thị tối đa 2 nguyện vọng để thí sinh lựa chọn (hình ảnh dưới đây):

 

Bước 6: Xác nhận

– Sau khi chọn xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp THIQG <SBD> gửi 8062.

– Thí sinh nhập mã xác thực do hệ thống trả về vào ô bên dưới và nhấn nút “Tiếp” để chuyển sang bước tiếp theo.

Lưu ý:

– Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin SBD và Số điện thoại nhắn tin lấy mã OTP, nếu là cùng của 1 một Thí sinh thì mới hợp lệ và trả về mã OTP, nếu khác, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu Thí sinh kiểm tra lại thông tin của mình.

– Mỗi mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận được.

Bước 7: Kết thúc

Sau khi kết thúc việc đăng ký, trên màn hình sẽ hiển thị nguyện vọng thí sinh đã đăng ký. Để vào màn hình Danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn vào nút “Về trang danh sách phiếu đăng ký”.

Bước  8: Xem danh sách nguyện vọng

Trên màn hình đăng ký tuyển sinh hiển thị danh sách các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký và thông tin về trạng thái đăng ký. Nếu trạng thái đăng ký là “đăng ký thành công“, đăng ký của thí sinh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu.

Lưu ý:

– Để đảm bảo quyền lợi, giảm rủi ro cho thí sinh. Đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc sớm hơn so với các phương thức ĐKXT khác 01 ngày. Nếu sau thời gian kết thúc đăng ký trực tuyến, thí sinh nào chưa đăng ký được cần đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện (thời hạn nộp sẽ tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại trường (nếu trường có sử dụng phương thức tiếp nhận ĐKXT này);

– Theo quy định, đợt 1 thí sinh chỉ được phép đăng ký tối đa 2 trường, các đợt bổ sung được đăng ký tối đa 3 trường. Thí sinh cần tuân thủ nghiêm quy định này, Nếu nộp vào nhiều hơn 2 (hoặc 3 trường ở đợt bổ sung) hệ thống chỉ nhận 2 (hoặc 3 trường) bất kỳ trong số trường thí sinh đăng ký, như vậy thí sinh sẽ mất quyền tự lựa chọn trường. Hơn nữa, có thể mất phí mà không thể đăng ký trực tuyến (do hệ thống rà soát thấy số lượng trường đăng ký đã vượt mức quy định).

– Ngoài các bước chính liệt kê ở trên, sau mỗi bước mà thí sinh có thể mắc lỗi, hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo. Thí sinh cần đọc kỹ các cảnh bảo này và khi đã yên tâm với lựa chọn của mình mới xác nhận để thực hiện bước tiếp theo.

 

Phụ lục

LỊCH TUYỂN SINH

(Ban hành kèm theo Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 15/03/2016, được điều chỉnh bởi Công văn số        /BGDĐT -KTKĐCLGD, ngày 18/7/2016)

TT Nội dung công tác Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia Thời gian

thực hiện

1 Nhận đăng ký xét tuyển đợt I Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

 

Từ 01/8 đến 12/8/2016
2 Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển đợt I Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước ngày 14/8/2016
3 Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước  17h00 ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
4 Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

Từ ngày 21/8/2016

đến hết ngày 31/8/2016

5 Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước ngày 04/9/2016
6  Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước  17h00 ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
7 Nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

Từ ngày 11/9/2016

đến hết ngày 21/9/2016

8 Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước ngày 23/9/2016
9  Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Cục CNTT

Trước  17h00 ngày 28/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện)
10 Các trường  ĐH, CĐ chủ động công bố lịch xét tuyển tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu có) Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCLGD,

Vụ GDĐH

Kết thúc xét tuyển trước ngày  20/10/2016 đối với  hệ ĐH và 15/11/2016 đối với  hệ CĐ