Đăng kí xét Tốt nghiệp năm 2018

Đề nghị Thầy/Cô làm công tác chủ nhiệm lớp 12:

1, Nhận phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp tại Văn phòng nhà trường; phát cho mỗi học sinh 1 bản, hướng dẫn để các em hoàn thiện thông tin Đăng kí xét công nhận tốt nghiệp (tham khảo hướng dẫn dưới đây).

(Thầy cô có thể tải file File Phiếu đăng kí: Phieu dang ki TN)

2, Thu phiếu đăng kí của học sinh lớp chủ nhiệm, kí xác nhận vào phần Người nhận.

3, Tải và bổ sung thông tin 3 cột F, G, H (Xếp loại Nghề phổ thông(nhập: K/G/T), Học sinh giỏi (nhập: 1/2/3)) trong file danh sách đăng kí xét tốt nghiệp dưới đây.

Tải file danh sách đăng kí xét tốt nghiệp:

XetTN_12_A

XetTN_12_B

XetTN_12_C

XetTN_12_D

XetTN_12_E

XetTN_12_G

XetTN_12_H

Phiếu đăng kí của học sinh, Thầy/Cô gửi về văn phòng, file danh sách Thầy/Cô gửi qua email nhà trường (thpt-habac@haiduong.edu.vn). Kính mong Thầy/Cô hoàn thiện trước thứ 2, ngày 7 tháng 5 năm 2018.

Hương dẫn các diện Ưu tiên và Khuyến khích:

tải file: Huong dan doi tuong xet TN hoặc xem hình dưới đây:

Dien TN

Mẫu Phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp:

tải file: Mau dang ki TN hoặc xem hình dưới đây:

Trang 1 Trang 2

bieu tuong ha bac4cong truong_2

PHONG BI