Danh sách đăng kí dự thi THPT năm 2018

Đề nghị Thầy/Cô làm công tác chủ nhiệm lớp tải file danh sách đăng kí thi  THPT quốc gia năm 2018 của lớp, hoàn thiện và gửi về cho ban hồ sơ theo địa chỉ: thpt-habac@haiduong.edu.vn

Các Thầy/Cô tải file danh sách tại đây:

Lop_12A_2018

Lop_12B_2018

Lop_12C_2018

Lop_12D_2018

Lop_12E_2018

Lop_12G_2018

Lop_12H_2018