Thời khóa biểu chính khóa, điều chỉnh từ tuần 26 (sau tết Nguyên đán)

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: tuan 26