Thời khóa biểu chính khóa, điều chỉnh từ tuần 16, thứ 2 ngày 04/12/2017

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: Tuan 16_ngay 4_12_2017