Thời khóa biểu điều chỉnh tuần 12 và phân công coi kiểm tra

Thầy/Cô và các em học sinh tải Thời khóa biểu điều chỉnh từ tuần 12 (từ 6/11/2017) tại đây: TUAN 12_ngay 6_11_2017

Danh sách phòng Kiểm tra:

Môn Hóa học 10, Vật lí 11: tiết 5, sáng thứ 2, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 12: tiết 4,5, sáng thứ 5, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Khối 10

 

Lớp 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7

 

Khối 11

 

Lớp 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7

 

Khối 12

 

Lớp 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7

 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA TUẦN 12

Tiết 5, sáng thứ 2, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Khối 10 (Hóa học):

Lớp 10A 10B 10C 10D 10E 10G 10H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7
GV Hiền Dịu Tuyên Dung Hiếu

Khối 11 (Vật lý):

Lớp 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7
GV Hoàng Bích Sơn Thái Dũng Uyên Phương

 

Tiết 4,5, sáng thứ 5, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Khối 11 (Toán, Tiếng anh):

Lớp 11A 11B 11C 11D 11E 11G 11H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7
Toán (tiết 4) Thu Huyền Ngọc T Dung Uyên Thủy Chiến
Tiếng anh (tiết 5) Hiền NgọcT Hải Phương Dũng Huyền Uyên

Phụ trách mở đài phần nghe môn Tiếng anh:  Thu, Thủy.

Khối 12 (Ngữ Văn):

Lớp 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H
Phòng 1 2 3 4 5 6 7
Ngữ Văn

(tiết 4, 5)

Bích Dịu Hiếu Sơn Hoa TD Hoàng Lê Giang
Bích Dịu Hiếu Sơn Hoa TD Hoàng Lê Giang