Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; được sự chỉ đạo của chi bộ Đảng và sự nhất trí của Ban giám hiệu, ngày 14 tháng 9 năm 2017 công đoàn trường THPT Hà Bắc đã tổ chức đại hội nhiệm kì 2017-2022. Về dự đại hội có các đồng chí trong Ban chi ủy, Ban giám hiệu, trưởng các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể công đoàn viên của đơn vị. Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, đúng hướng dẫn, đủ nội dung, theo tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm.

Một số hình ảnh trong đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kì 2012- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kì 2017-2022 của Ban chấp hành công đoàn cơ sở do đồng chí Vũ Thị Luận – chủ tịch công đoàn báo cáo trước đại hội. Đại hội cũng đã trân trọng tiếp thu các ý kiến tham luận tại đại hội – tham luận về công tác nữ công của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, tham luận về việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với người lao động của đồng chí Tăng Bá Hải, tham luận về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của đồng chí Phạm Sĩ Thái; đặc biệt Đại hội được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kì 2017-2022, tham gia vào dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên. Đại hội đã sáng suốt bầu ra 3 đồng chí tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017-2022 với số phiếu tín nhiệm cao. Đó là các đồng chí: Nguyễn Ngọc Dũng, Đặng Thị Kiều Giang, Phạm Sĩ Thái.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao nghị quyết đại hội và các chỉ tiêu phấn đấu từng chương trình, nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở và giao cho Ban chấp hành nhiệm kì 2017-2022 tổ chức vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể nhà giáo, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, tích cực học tập, lao động sáng tạo, hăng hái tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của ngành, của công đoàn, của địa phương; cùng với sự chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài đơn vị, tạo thành động lực và sức mạnh đoàn kết để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội, góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị.