Thông báo về trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Học bạ, Phiếu điểm

Nhà trường tiến hành trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Học bạ, Phiếu điểm cho học sinh lớp 12 đã tham gia thi THPT quốc gia năm 2017 từ 8h ngày 13/7 đến 16h ngày 15/7/2017.

Đề nghị các em học sinh đã tham gia thi THPT quốc gia năm 2017 mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân đến trường để nhận các hồ sơ trên.