Thi thử THPT 2017: Kết quả sơ bộ, Đáp án biểu điểm

Thầy, Cô và các em tải Kết quả sơ bộ tại đây: Bang diem lop_da kiem tra

Biểu điểm, đáp án thi tử tại đây: Bieu diem Thi thu

MỘT SỐ ĐỀ VẬT LÍ THAM KHẢO: giai de tham khao