THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

Đề nghị các Thầy/Cô phụ trách lập danh sách học sinh đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hà Bắc của trường THCS nhập thông tin đăng kí theo mẫu sau đây, in bản cứng (có dấu xác nhận của BGH), gửi bản mềm về địa chỉ email: thpt-habac@haiduong.edu.vn.

Mẫu file nhập danh sách đăng kí dự thi: DS_THCS_ ten truong

Trân trọng cảm ơn.

thong bao tuyen sinh