Nhập đăng kí xét công nhận tốt nghiệp năm 2017

Đề nghị Thầy/Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tải file ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP (nháy vào liên kết này để tải: phieu-dang-ky-xet-cong-nhan-tot-nghiep-thpt) phô tô 2 mặt thành 1 tờ, cho học sinh điền thông tin theo mẫu dưới đây (nháy vào đây để tải file mẫu: mau dang ki).

Các kí hiệu ưu tiên, khuyến khích Thầy/Cô tham khảo hướng dẫn dưới dây (nháy vào đây để tải hướng dẫn: huong dan UU TIEN K_K xet tot nghiep).

Sau khi học sinh hoàn thành thông tin đăng kí, đề nghị Thầy/Cô xác nhận vào phần người nhận, nộp cùng các hồ sơ của học sinh về Ban hồ sơ (đ/c Thủy, Tiệp, Dũng) trước tiết 5, thứ 7, ngày 13/5/2017.

Do sự chồng chéo giữa hai kì thi THPT và Tuyển sinh vào 10 nên rất mong các Thầy/Cô thông cảm về thời gian hoàn thiện gấp gáp của các loại hồ sơ thi THPT.

Trân trọng cảm ơn.

Hướng dẫn các loại ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH:

HD_1 HD_2

Mẫu điền thông tin ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP:

MAU_1 MAU_2