Mẫu nhập thông tin tốt nghiệp

Thầy/Cô tải file mẫu dưới đây, kiểm tra thông tin, bổ sung các thông tin còn thiếu. Sau khi hoàn thiện các thông tin, đề nghị Thầy/Cô gửi về hòm thư của nhà trường (thpt-habac@haiduong.edu.vn) trước ngày 9/5/2017.

TTXetTN_12A

TTXetTN_12B

TTXetTN_12C

TTXetTN_12D

TTXetTN_12E

TTXetTN_12G

TTXetTN_12H