THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 – THỰC HIỆN TỪ 29 – 8- 2016

– TUAN 2 – 29 – 8 – HK I CHUAN PCCMK DOI- 2016 – 2017