THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA TUẦN 1 – THỰC HIỆN TỪ 22 – 8 – 2016

– TUAN 1 – 22 – 8 – HK I CHUAN – 2016 – 2017