KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Kết quả sau phúc khảo:

Học sinh trượt:

1, NGÔ THỊ PHƯƠNG

2, NGUYỄN VĂN VIỆT

Các học sinh có sự thay đổi điểm trong giấy chứng nhận tốt nghiệp:

1, TIÊU VĂN MẠNH

2, VŨ XUÂN TÙNG

(học sinh có điểm thay đổi trong giấy chứng nhận tốt nghiệp gặp văn phòng nhà trường để nhận giấy chứng nhận mới) 

Kết quả cụ thể:

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG KẾT QUẢ PHÚC KHẢO
Đơn vị ĐKDT: 024 – THPT Hà Bắc
STT Số báo danh Số CMND Hội đồng thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Điểm số các bài thi TRƯỚC phúc khảo Điểm số các bài thi SAU phúc khảo
TO VA LI HO SI SU DI NN TO VA LI HO SI SU DI NN Môn NN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 HVN006070 030098001693 HVN TIÊU VĂN MẠNH Nam 11/06/1998 8 8.25 Tiếng Anh
2 HVN007449 142896936 HVN NGÔ THỊ PHƯƠNG Nữ 18/02/1998 2.75 3.75 3 4 Tiếng Anh
3 HVN008228 142892461 HVN TRẦN NGỌC SƠN Nam 19/09/1998 5.8 5.8 Tiếng Anh
4 HVN010406 142895041 HVN VŨ XUÂN TÙNG Nam 23/06/1998 7.75 8 Tiếng Anh
5 HVN010730 030098001456 HVN NGUYỄN VĂN VIỆT Nam 14/07/1998 2.25 5.25 2.5 5.25 Tiếng Anh
Hải Dương, Ngày 08 tháng 08 năm 2016