Thông báo: trả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Nhà trường trả giấy chứng nhận tốt nghiệp và học bạ cho học sinh thi THPT quốc gia năm 2016 vào 3 ngày: 28, 29, 30/7/2016. Đề nghị học sinh hoặc cha/mẹ học sinh thu xếp thời gian đến văn phòng nhà trường nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và học bạ.

Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của học sinh.

Trân trọng thông báo.

Lưu ý: Học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khảo cho văn phòng nhà trường trước 10h00, thứ 5, ngày 28/7/2016.