Thời khóa biểu phụ đạo hè 2016

Bắt đầu thực hiện từ tháng 07 năm 2016: Lich phu dao he 2016 _