Lịch thi THPT Quốc gia năm 2016

dandelion2

Lịch thi THPT quốc gia năm 2016

Ngày Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
30/6/2016

(Thứ năm)

SÁNG

Từ 8h

Thí sinh tập trung tại địa điểm thi làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót (nếu có).
1/7/2016

(Thứ sáu)

SÁNG Toán 180 phút 7h25 7h30
CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14h15 14h30
2/7/2016

(Thứ bảy)

SÁNG Ngữ văn 180 phút 7h25 7h30
CHIỀU Vật lý 90 phút 14h15 14h30
3/7/2016

(Chủ nhật)

SÁNG Địa lý 180 phút 7h25 7h30
CHIỀU Hóa học 90 phút 14h15 14h30
4/7/2016

(Thứ hai)

SÁNG Lịch sử 180 phút 7h25 7h30
CHIỀU Sinh học 90 phút 14h15 14h30